contacht usnaar de homepagina

tien argumenten om te stoppen met uitzettingen

De acties rondom KLM richten zich tegen het Nederlands uitzettingsbeleid en de betrokkenheid van KLM daarbij.


Het uitzettingbeleid is het sluitstuk van het steeds restrictievere vreemdelingenbeleid.

De ambtsberichten op grond waarvan een land 'veilig' wordt verklaard zijn eerder politieke statements die voorzien in de wens om vluchtelingen terug te kunnen sturen dan dat er een onafhankelijke analyse wordt gemaakt van de mensenrechtensituatie in de landen waar vluchtelingen vandaan komen.

Toegang tot Nederland wordt steeds verder ingeperkt, waardoor het aantal uitzettingen stijgt. De Mobiele Vreemdelingenbrigades en de recentelijk aangenomen Wet Ongedocumenteerden hebben daar fiks aan bijgedragen. Ook de aanscherping van de normen voor gezinshereniging beperken het aantal immigranten.

Vluchtelingen die wel worden toegelaten tot de asielprocedure worden eerder behandeld als 'verdachten' dan als vluchtelingen. Niet het vluchtverhaal staat centraal, maar de reisroute en het gebruik van mensensmokkelaars.

De kwaliteit van de asielprocedure is over het algemeen slecht. Er is een constante stroom klachten over de procedure bij de Ombudsman. Tolken functioneren niet goed en de IND zet regelmatig mensen uit die nog in beroep zijn. Ook wordt er weinig rekening gehouden met vluchtspecifieke verhalen van bijvoorbeeld vrouwen.

Het uitzettingsbeleid wordt de komende jaren flink aangescherpt. Uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder papieren worden eerder dan nu ongewenst verklaard en kunnen dan gevangen worden gezet.

Een groot deel van de uitzettingen gaat via Schiphol. KLM is voor de Nederland met verbindingen naar alle delen van de wereld de grootste uitzet.

KLM doet niet alleen heel erg veel uitzettingen. Er wordt ook zeer nauw samengewerkt met de Marechaussee in het kader van pre-boarding-checks. De Marechaussee 'adviseert' de plaatselijke KLM-agenten bij het toelaten van mensen aan boord van een toestel.

KLM zegt geen mogelijkheid te hebben mensen te weigeren in een toestel, omdat er een vervoersplicht heerst. Toch is dit niet helemaal waar. Als verwacht wordt dat mensen zich agressief gedragen kan een piloot iemand uit het vliegtuig laten verwijderen, iets wat ook regelmatig gebeurt.

KLM zegt dat het als bedrijf geen taak voor democratische controle. Steeds meer bedrijven houden echter rekening met de mensenrechten als het gaat om investeringen en uitbreiden van bedrijfsvestigingen. Ethisch bedrijfsvoeren wordt dan ook meer en meer als norm gesteld.

naar boven