contacht usga terugnaar de homepagina

Persbericht 24.januari.2000:

KLM grenswachter

Vandaag, 24 januari 2000, gooien de KLM en de IND het op een akkoordje: ze sluiten op Schiphol een convenant dat bepaald dat de KLM nog drie jaar de vreemdelingenwet mag overtreden, dat wil zeggen ongedocumenteerde ‘vreemdelingen' mag vervoeren. Om daarna grenswachter/politie-agent te spelen: de KLM verplicht zich in het convenant om in 2003 geen ongedocumenteerde ‘vreemdelingen' meer te transporteren.
De KLM en de IND onderhouden al langer goede relaties en willen dit graag zo houden. Ze helpen elkaar bij het weren en verwijderen van vluchtelingen. De IND strijkt nu over het hart en belooft de KLM de komende drie jaar niet voor het vervoer van ongedocumenteerden te zullen beboeten, wat de vreemdelingenwet wél vereist. De KLM belooft op haar beurt nog strengere instapcontroles te houden in herkomstlanden.
Veel vluchtelingen kunnen niet anders dan hun land te ontvluchten zonder papieren of met vervalste. Het antwoord van de vreemdelingenwet daarop is dat vervoersmaatschappijen copieën van reisdocumenten moeten maken en geen ongedocumenteerden mogen vervoeren. De wet kent een boete-clausule als sanctie. In ‘98 legde de rechter de KLM zo'n boete op van 3,2 miljoen gulden. Het KLM-vervoer betrof hier in alle gevallen zakenlieden zonder
(transit-)visa, het ging slechts om één vluchteling. De KLM meldde toen zo snel mogelijk met de overheid afspraken te willen maken waarbij ‘de wet wordt nageleefd en de zakenreizigers toch voor de KLM behouden kunnen blijven'. Met het convenant van vandaag lijkt dit voor de toekomst geregeld.
De KLM werkte bij instapcontroles in een aantal herkomstlanden al intensief samen met de marechaussee. Dit weren van mensen wordt nu verder opgevoerd door het inschakelen van nieuwe technische apparatuur bij het instappen, door de inzet van ‘liaison-officieren', zeg maar ‘klusjesmannen' van Justitie en Buitenlandse Zaken en door opleiding van KLM-personeel door marechaussee.
Tezamen denken de diverse betrokken diensten na over een ‘waterdicht systeem'. De KLM beweert voortdurend ‘vervoersplichtig' te zijn en zich niet met beleid te bemoeien. Het tegendeel is waar, zo blijkt ook nu weer. Waar de KLM zich bij verwijdering van vluchtelingen uit Nederland op de vervoersplicht beroept, weigert zij vluchtelingen bij het vervoer vanuit herkomstlanden hierheen. De KLM weert en verwijdert illegalen en vluchtelingen en is daarbij een verlengstuk van justitie.
Dat verwijderen met dwangmiddelen gepaard kan gaan, zoals onlangs een vluchteling drie  kalmerende injecties kreeg toegediend, is blijkbaar niet de zorg van de KLM. Ook deinst de KLM er - al jaren -  niet voor terug vluchtelingen te dumpen in een land waar zij niet vandaan komen.
Het Autonoom Centrum voert een actiecampagne tegen de KLM en zal deze verder intensiveren.

Autonoom Centrum

naar boven