contacht usga terugnaar de homepagina


Brief verspreid (ongeveer 5000 stucks) onder KLM-werknemers op 13 maart 2000:

Amsterdam, 13 maart 2000

Aan: KLM personeel
Betreft: verwijdering van vluchtelingen

Geachte mevrouw/meneer,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Al geruime tijd maakt het Autonoom Centrum zich zorgen over de uitzettingen van vluchtelingen en illegalen door de Koninklijke marechaussee met vliegtuigen van de KLM. U heeft vast wel eens een uitzetting van een vluchteling meegemaakt of er via collegae over gehoord.

Vluchtelingen die worden verwijderd hebben geen enkel perspectief. Zij worden teruggestuurd naar het land waar zij juist vandaan zijn gevlucht om uiteenlopende redenen. Vandaar dat zij zich vaak hevig verzetten. Als antwoord op dit verzet worden diverse middelen gebruikt zoals handboeien en dwangbuizen, maar ook het illegaal inspuiten van kalmerende middelen. Er zullen KLM personeelsleden zijn die grote moeite hebben met die gedwongen uitzettingen en de betrokkenheid van de KLM daarbij. Een enkele keer bereiken berichten de buitenwereld waarin melding wordt gemaakt van gezagvoerders die weigeren aan uitzettingen mee te werken.

Uitzettingen vinden in stilte achter gesloten deuren plaats. Wij vinden het van belang te onderzoeken welke situaties zich voordoen aan boord om deze stilte te doorbreken. U kunt uw ervaringen bij ons melden. Schrijf (Bilderdijkstraat 165f, 1053 KP Amsterdam), bel (020 6126172), of e-mail (ac@xs4all.nl) ons. Als u dat prefereert kunt u uw melding anoniem doen.


Autonoom Centrum
Rick van Amersfoort

naar boven