contacht usnaar de homepagina


Interessante citaten:


"Het is ver bezijden de waarheid, want wij doen niet aan uitzetting, dat doet de overheid (...) Wij voldoen slechts aan onze vervoersplicht." (Peter Wellhuner, KLM-woordvoerder, in ‘Onze Wereld' nr. 5, mei 1999)

"Als commercieel bedrijf heb je geen taak voor democratische controle. KLM kan niet op de stoel van Justitie of de Tweede Kamer gaan zitten. KLM is als uitvoerend bedrijf niet verantwoordelijk. Dat betekent echter niet dat de KLM niet open staat voor ethisch bedrijfsvoeren: misstanden bij verwijderingen moeten jullie ook zeker melden bij KLM, maar een mensenrechtenparagraaf inbouwen binnen het bedrijf kan niet. KLM is een economische realiteit. Als wij de uitzettingen niet doen dan doet de Lufthansa het wel. Van instapcontroles in landen van herkomst weet KLM helemaal niets. We werken niet samen met de KMAR bij die controles". (Dig Ishta, Hoofd Corporate Communications, tijdens een gesprek in het Autonoom Centrum op 7 november 1997)

"Die man had moeten weigeren de eekhoorns door de hakselmachine te halen, kwestie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zoiets heeft met de eigen moraliteit te maken. Dat valt niet in een code of conduct vast te leggen, dat moet je aanvoelen. Dit kun je niet klip-en-klaar en regels vangen (...) De betrokken werknemer had allereerst zijn collega's en zijn superieur van zijn dilemma opd e hoogte moeten stellen, en ze zo mede-verantwoordelijk moeten maken. Maar dat is achteraf praten. Ik hoop en denk dat de sfeer hier zo is dat iedereen zo'n opdracht ook kàn weigeren, in ieder geval ken ik geen bewijzen van het tegendeel. We moeten leren dat we geen angst moeten hebben." (Dig Ishta, Hoofd Corporate Communications KLM, in ‘OR-Informatie' nr. 6, 7 mei 1999, naar aanleiding van de vernietiging door de KLM van 400 illegale Chinese eekhoorntjes)

‘De KLM is recent begonnen het grondpersoneel te trainen in politietaken voor het opsporen van valse reisdocumenten en illegale luchtreizigers. De luchtvaartmaatschappij wil daarmee een eind maken aan de aanzienlijke kostenpost aan boetes die jaarlijks betaald moet worden voor passagiers die met valse of zelfs zonder papieren bij het vertrek door de grenscontroles zijn geslipt.' (De Telegraaf, 30 maart 1998)

‘Daarnaast heeft de IND wekelijks overleg met de KLM en Kmar over onder andere het inzetten van pre-boarding checks (...) De kosten van dergelijke controles zijn niet goed te berekenen. De KLM zorgt voor de tickets en de Kmar zorgt voor de mensen'. (‘De keten in Kaart - IND, mei 1996)

‘De doelgroep van de module ‘personenverkeer, visumverlening en documentfraude' bestaat uit medewerkers op de posten die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van vreemdelingenverkeer in landen waar zich ten aanzien van dat vreemdelingenverkeer problemen (kunnen) voordoen. De doelstelling van de module is erop gericht de medewerkers uit te rusten met die kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit (...) Tevens zullen de deelnemers inzicht hebben verkregen in relevante onderdelen van de regelgeving en procedures met betrekking tot het vreemdelingenrecht alsmede de werkwijze van de IND, zodat zij de IND van de benodigde informatie kunnen voorzien en zo mogelijk overbodig werk voor de IND kunnen voorkomen. De module wordt uitgevoerd als vijfdaagse cursus waarin alle bovengenoemde aspecten aan de orde komen. De module wordt gegeven door docenten van ondermeer Buitenlandse Zaken, Justitie, IND, CRI, Kmar en KLM.' (Kamerstukken 19 637 nr. 204, 12 juli 1996)

‘KLM-woordvoerder D. Ishta vindt de actie ‘geheel onterecht'. "We kunnen niemand weigeren. We hebben een vervoersplicht" (...) De kritiek dat volgens het Autonoom Centrum de KLM ook actief is bij maatregelen die moeten verhinderen dat vluchtelingen naar Nederland komen, wijst Ishta resoluut van de hand. "We zijn een paar weken geleden nog veroordeeld tot een boete van vier miljoen gulden omdat we volgens de overheid juist te weinig zouden doen om te voorkomen dat asielzoekers naar Nederland komen" (Utrechts Nieuwsblad, 14 januari 1999)

‘De rechtbank in Haarlem heeft de KLM gisteren in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 3,2 miljoen gulden. De luchtvaartmaatschappij kreeg deze straf omdat ze passagiers zonder doorreisvisum had vervoerd. De KLM reageert furieus op de uitspraak en stelt dat de wet veel te strikt wordt uitgelegd. "Hierdoor verslechtert onze concurrentiepositie, terwijl dit het aantal asielzoekers niet terugdringt. De KLM zegt dat overtredingen in andere landen gedoogd worden. Het gaat dan met name om zakenreizigers die een geldig ticket hebben en een geldig visum voor voor de plaats van aankomst. Die hebben soms geen doorreisvisum. "Als wij die weigeren, gaan ze naar de concurrent. Bij deze mensen gaat het helemaal niet om asielzoekers", aldus de zegsman. Hij stelt dat van de 1248 overtredingen het maar in één geval om een asielzoeker ging. De luchtvaartmaatschappij wil zo snel mogelijk met de overheid afspraken maken waarbij de wet wordt nageleefd en de zakenreizigers toch voor de KLM behouden blijven.' (De Gelderlander, 12 december 1998)

‘Ook in de stripwereld is product placement binnengedrongen. Heel vaak hangen de gemaakte overeenkomsten hier af van de de persoonlijke contacten van een auteur. Het KLM- voorbeeld van Suske en Wiske is daar een mooi staaltje van. De relatie met de Nederlanse luchtvaartmaatschappij is tot stand gekomen nadat Willy Vandersteen een wereldreis aangeboden kreeg van een bevrien directielid van KLM. De samenwerking is gebleven. Paul Geerts, de opvolger van Vandersteen, krijgt nog altijd af en toe een ticket aangeboden.' (Het Nieuwsblad, 12 juli 1996)

Mr. B. Geersing (1944), Nederlandse, 1985 / 1994-1998, Directeur NOS J. Stekelenburg (1941), Nederlandse, 1997 / 1997-2001, Burgemeester gemeente Tilburg, DSM nv, ING Groep nv, nv SEP (KLM Jaarverslag 1998 - Raad van Commissarissen)

naar boven